Besøg os på
Godt at blive klog på

Kultur og sprog

Internationalt samarbejde

Det internationale aspekt på HG

I dag er det vigtigt for alle at kunne begå sig i international sammenhæng. Ikke kun sprogligt men også kulturelt. Fx har amerikanere helt andre normer end vi i DK. Derfor gør vi på HG meget ud af internationalt samarbejde med andre skoler. Vi laver udvekslinger, onlineprojekter, indgår i Erasmus-projekter og tilstræber hvert år at have en sprogassistent i fransk, spansk eller tysk. Vi har udvekslinger af kortere eller længere varighed med skoler i Berlin, Lübeck, Paris, Philadelphia, Extremadura (Spanien) og Tel Aviv (Mellemøstenstudiekreds). I udvekslinger får du ikke kun akademisk viden på studieturen, men oven i hatten kendskab til hverdag, kultur og normer i det land som du besøger.

ERASMUS+-PROJEKT

Erasmus+ er EU’s udviklingsprogram for skoler og universiteter, og HG deltager nu for første gang i et sådant projekt.
Vores projekt hedder Preventing Early School Leaving in Secondary Education, derfor forkortelsen PESE som akronym. Med den øgede tilgang til gymnasiet er antallet af elever, der forlader gymnasiet uden eksamen, også blevet større. Og det er et af Helsingør Gymnasiums erklærede mål at fastholde så mange elever som muligt, så de har den optimale mulighed for at få en videregående uddannelse.
Det gør vi på flere måder. Vi har kontaktlærere, lektiecafé og et velfungerende team af studievejledere. Men vi mener også, at det der foregår i klasseværelset er noget af det vigtigste for at motivere eleverne til at komme til timerne og deltage aktivt i undervisningen.

Vores projekt, hvor vi samarbejder med skoler fra Helsingborg, Milano og Bilbao, går derfor ud på at finde nye undervisningsmetoder, der kan motivere vores elever til ikke kun at yde det de skal, men det der skal til. Internationalisering er altså her ikke målet, men midlet og skal inspirere til nytænkning og kreativitet.
Vi skal arbejde sammen i fagene matematik, fremmedsprog og modersmålsundervisning, idet de fag er nøglen til at klare sig godt i mange andre fag. Lærerne i de forskellige fag mødes og skal sammen – med deres vidt forskellige forudsætninger pædagogisk og elevmæssigt – udarbejde en innovativ undervisningsmetode, hvor eleven er i centrum. Metoden skal så afprøves på alle skoler i mindst 2 måneder, hvorefter der evalueres og metoden udbredes til andre lærere og skoler.

Koordinator for projektet er Kristin Bogsjö, som kan kontaktes på kbo@hels-gym.dk

You will find an English summary of the projekt here: